Komisja ds.GMO

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska. Z niepokojem informujemy, że negatywnie zaopiniowany w dniu 19 maja 2011 wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego na eksperymentalną uprawę lnu GMO (eksperymentalne uwolnienie do środowiska), nieautoryzowany również przez Ministra Środowiska, został złożony ponownie i tym razem przegłosowany pozytywnie przez Komisję, pomimo braku jakichkolwiek zmian merytorycznych we wniosku (nadal głosowały przeciwko 4 osoby, 2 wstrzymały się od głosu. Członków Komisji jest 19).

Ponadto złożony i pozytywnie zaopiniowany wniosek z 2010 r. na eksperymentalną uprawę topoli GMO na SGGW, zatwierdzony na 30 sztuk topoli, został zmieniony zwykłym aneksem przez wnioskodawcę (bez przejścia ponownie całej procedury złożenia i opisania stosowanych zabezpieczeń we wniosku), jako że błędnie wykazano 30 sztuk zamiast planowanych ostatecznie 300 sztuk . Komisja niestety zatwierdziła zmianę z 30 na 300 topoli w trybie, który nie wydaje się nam w pełni zgodny z obowiązującą procedurą. Ponadto dyskutowano o tym, czy przy wnioskach związanych z badaniami GMO z użyciem bakterii e. coli w środowisku laboratoryjnym, powinien nadal obowiązywać jedynie pierwszy stopień zagrożenia (a więc i ograniczone zabezpieczenia w trakcie badań), biorąc pod uwagę niewyjaśniony dotąd „przypadek” serii śmiertelnych zachorowań wywołanych tego lata w Niemczech przez odporną na 8 różnych antybiotyków bakterię e.coli. Wszystkie wnioski dotyczące badań GMO w środowisku zamkniętym zostały jednak pozytywnie zaopiniowane bez zmian czy wymogów dot. dodatkowych zabezpieczeń.