Partycypacja kobiet

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu dwuletniego  projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” realizowanego wspólnie przez Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Stella (www.swasstella.pl)  oraz Fundację Regionalis (www.regionalis.org.pl).

Projekt będzie realizowany w 3 województwach, w powiatach  Ostrów Mazowiecka, kieleckim i chełmskim- celem jest wsparcie lokalnych organizacji kobiecych i kobiet do udziału w decyzjach i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez warsztaty, spotkania, akcje lokalne, wyjazdy studyjne i wymianę doświadczeń.

Pierwsze spotkanie zespołu projektowego odbyło się w SIE 14 grudnia 2012, a już wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa projektu

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej