Partycypacja – szkolenie cz. I

W ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” w dniu 10 sierpnia miała miejsce pierwsza część szkolenia „Partycypacja” dla aktywnych kobiet z powiatu ostrowskiego. Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach- Piankach a poprowadziła je Joanna Pietrasik z fundacji Civis Polonus.

Podczas wykładu omówiono zakres i formy partycypacji a także przyjęto postulaty konkretnych działań w tym obszarze.

Jednym z istotnych obszarów partycypacji jest wydawanie publicznych pieniędzy któremu to zagadnieniu poświęcona została znaczna część szkolenia. w trakcie wykładu rozwinęła się dyskusja na temat funduszu soleckiego który nadal nie funkcjonuje w kilku gminach powiatu. Mamy nadzieję, że szczegółowe omówienie drogi i procedur wyodrębnienia funduszu soleckiego z budżetu gminy pomoże zmienić tą sytuację.

Budowanie strategii rozwoju i współpraca z organizacjami pozarządowymi to kolejne tematy poruszane podczas spotkania.

Na zakończenie spotkania ogłoszone zostało które z najbardziej aktywnych uczestniczek wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec.