Projekt SIE w okolicznościowej publikacji RITA

Z przyjemnością informujemy, że jeden z projektów Społecznego Instytutu Ekologicznego znalazł się w publikacji wydanej z okazji 10-lecia Programu „Przemiany w Regionie” – RITA, wieloletniego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. RITA wspiera projekty, w ramach których społeczeństwa krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej poznają polskie doświadczenia w zakresie przemian demokratycznych i rozwojowych.

Projekt „Poszerzenie wiedzy na temat zagrożenia dla środowiska przez odpady poszpitalne oraz sposobów ich utylizacji” nasza organizacja zrealizowała w 2008 r. z białoruską Międzynarodową Organizacją Publiczną Partnerstwo Ekoprojekt z Mińska (informacje na temat projektu znajdują się w zakładce Programy – Współpraca Międzynarodowa). To, że projekt znalazł się w publikacji rocznicowej (przedstawia ona 10 projektów), to duże wyróżnienie zważywszy, że w ciągu dziesięciu lat działania Programu RITA dofinansowano 650 projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. W wersji elektronicznej można ją pobrać ze strony Programu: http://www.rita.edudemo.org.pl/nowosci.html
Opis naszego projektu znajduje się na stronach 18-19 rocznicowej publikacji.