Rolnictwo i Klimat

Czy w dobie globalnego ocieplenia mają sens lokalne działania wspierające rolnictwo ekologiczne i ochronę bioróżnorodności? Czy priorytetem nie powinna być walka ze zmianami klimatu, poprzez oszczędności energii, odnawialne jej źródła, zrównoważony transport? O tym jak klimat wpływa na rolnictwo i co ważniejsze – jak rolnictwo wpływa na klimat- więcej w naszej najnowszej prezentacji

do pobrania >>>

Szacuje się że aż 1/3 zmian klimatu jest skutkiem działalności rolniczej (szczególnie intensywnego rolnictwa, wycinki lasów pod uprawy i intensywnej hodowli). Rolnictwo ekologiczne może w znaczącym stopniu przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie tylko poprzez zmniejszenie emisji, ale również wychwytywanie CO2 z atmosfery, przez odpowiednie gospodarowanie glebą. Kupując ekologiczną żywność chronisz również klimat!