Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. FOODPRINT.EU

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. FOODPRINT.EU – w tym słowie nie ma błędu, bo nie chodzi tu o angielskie słowo „footprint”, czyli o ślad stopy, lecz o ślad kulinarny w europejskiej kulturze (food = pożywienie, jedzenie, żywność). Foodprint jest hasłem projektu realizowanego w ramach unijnego programu „Uczenie się przez cale życie” Projekty Partnerskie Grundtviga w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Hiszpanii (koordynator główny), Portugalii, Estonii, Grecji, Rumunii, Belgii, Finlandii i Turcji. Przez dwa lata partnerstwo pracować będzie nie tylko nad tym, co w europejskiej kulturze kulinarnej jest wspólne, a czym się różnimy, ale też nad tym jakie były i są powiązania między pożywieniem, tradycją, folklorem, środowiskiem, przyrodą i kulturą rolną.

Najbliższe spotkanie partnerstwa odbędzie się w Grecji (30.11-4.12.); tematem międzynarodowego seminarium będzie „Wolontariat w pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych”.

Efektem Partnerstwa będzie platforma internetowa, słownik specyficznych pojęć związanych z tematyką projektu w językach wszystkich partnerów, baza danych charakterystycznych i tradycyjnych receptur z kraju każdego partnera, legend i piosenek związanych z dziedzictwem kulinarnym, wystawa zdjęć z warsztatów i seminariów oraz mini dokument filmowy o najciekawszych wydarzeniach zrealizowanych w ramach projektu.

Partnerstwo dziewięciu organizacji charakteryzuje duża różnorodność działań, tematów, zagadnień – tym bardziej ciekawa będzie praca i jej efekty; na naszej stronie zamieszczać będziemy reportaże z poszczególnych spotkań, natomiast bardziej zainteresowani tematyką będą mogli aktywnie włączyć się w „rozmowy” na platformie internetowej, która zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale przyszłego roku.