SIE występuje z Koalicji Polska wolna od GMO

W dniu 4 stycznia 2013r. Społeczny Instytut Ekologiczny wystąpił z Koalicji Polska wolna od GMO. Powodem naszej decyzji jest niemożliwa do pogodzenia rozbieżność zdań, co do stosowanych przez Koalicję metod oraz niezdolność lub niechęć Koalicji do konstruktywnej współpracy z wieloma innymi członkami ruchu ekologicznego.

Społeczny Instytut Ekologiczny był jedną z pierwszych polskich organizacji, która informowała w Polsce na temat niebezpieczeństw stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie i żywności. Nasze stanowisko na ten temat pozostaje niezmienione i będziemy dążyć do zupełnie wolnego od GMO rolnictwa w Polsce, w Europie i na świecie.