Wręczenie pierwszej statuetki – „Krzewiciel bioróżnorodności”

W siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego miało miejsce ważne i sympatyczne wydarzenie – Tomasz Czubachowski, prezes Stowarzyszenia „Dla Dawnych Odmian i Ras”, którego

SIE jest partnerem, wręczył pierwszą statuetkę „Krzewiciel bioróżnorodności”, zaprojektowaną i wykonaną przez artystę rzeźbiarza Pawła Jackowskiego.
Statuetkę będą otrzymywać osoby najbardziej zasłużone w dziedzinie promocji i wspierania idei ochrony bioróżnorodności w polskim rolnictwie i przetwórstwie.

Jako pierwszy uhonorowany został Przemysław Czajkowski, koordynator Białowieskiego Programu Rozwoju; wcześniej m.in. wieloletni koordynator krajowy Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska UNDP; który od lat wspiera ideę ochrony i upowszechniania dawnych odmian roślin i ras zwierząt w Polsce. Jest człowiekiem rozumiejącym potrzebę ochrony rolniczego dziedzictwa przyrodniczego i tradycji polskiej wsi jako bezcennych wartości spuścizny narodowej, ważnych dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.