Wspomnienie o Przemysławie Czajkowskim

4 maja 2013 r., po długiej chorobie, odszedł Przemysław Czajkowski – nasz Największy Przyjaciel, człowiek wielkiego serca i niesłychanego wyczucia problemów ekologicznych, członek wspierający naszej organizacji, wieloletni Koordynator Krajowy UNDP GEF/SGP, Człowiek Roku Polskiej Ekologii w 2006 r. Jako pierwszy nagrodzony też statuetką „Krzewiciel bioróżnorodności”, przyznawaną osobom najbardziej zasłużonym  w dziedzinie promocji i wspierania idei ochrony bioróżnorodności w polskim rolnictwie i przetwórstwie.

Przemek od ponad 30 lat wspierał pozarządowe organizacje ekologiczne w całej Polsce. To dzięki Niemu powstało wiele wspaniałych projektów i została ocalona, a także odnowiona duża część polskiej bioróżnorodności. To dzięki Niemu powstał 11 lat temu wieloletni program Społecznego Instytutu Ekologicznego, który do dziś jest kontynuowany: Kurpiowski Model Różnorodności Biologicznej w Rolnictwie,  a także wiele innych naszych projektów. Dzięki Niemu uratowano tysiące starych drzew owocowych dawnych odmian i posadzono tysiące nowych dużych i małych sadów z drzewami dawnych odmian.

Przemek, jak mało kto, rozumiał pozarządowe organizacje ekologiczne, ich problemy i sposób działania. Wiedział, co robić, by jak najwięcej uratować dla przyszłych pokoleń to, co najcenniejsze w naszej przyrodzie. Potrafił połączyć obie kwestie i sprawić, że za niewielkie pieniądze powstawało wiele wspaniałych inicjatyw. Projekty wspierane a często inicjowane przez Przemka miały też wielki wymiar społeczny.

Mimo choroby Przemek do końca interesował się działaniami naszej organizacji i miał wspaniałe plany na przyszłość.
Bardzo nam będzie Przemka brakować.

Rodzinie i przyjaciołom Przemka składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pozostanie na zawsze w naszych sercach.