Wyjazd integracyjny

W dniach 12-14.07.2013 odbędzie się pierwsze, integracyjno-poznawcze, spotkanie sieci w ramach projektu SIEĆ WSPARCIA PARTYCYPACJI KOBIET NA TERENACH WIEJSKICH.

Wyjazd w Góry Świętokrzyskie będzie pierwszym wspólnym spotkaniem uczestniczek z trzech powiatów na terenie, których realizowany jest projekt – ostrowskiego (woj. mazowieckie), chełmskiego (woj. lubelskie) i kieleckiego (woj. kieleckie).

Spotkanie będzie okazją do prezentacji partnerów projektu, w tym partnera niemieckiego, wymiany dotychczasowych doświadczeń a także wytypowania liderek, które w ramach projektu wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec.

Wspólny wyjazd to także zachęta do budowania nieformalnej sieci kobiecej, której celem jest wzajemne wspieranie lokalnej aktywności, dialogu z samorządem czy działań na rzecz lokalnych społeczności.