Zostań partnerem Rzeczych Powiązań w Programie „Temat: Rzeka”

Celem Programu „Temat: Rzeka” jest zwiększenie wiedzy ludzi oraz zaangażowania ich w ochronę rzek i ich nabrzeży. To z kolei przyczyni się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tych terenów. Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem długości rzek. Według danych World Wildlife Fund 56 proc. długości biegu Wisły nie mieści się w żadnej klasie czystości wód.

Zmiana tego stanu rzeczy zależy nie tylko od działań władz, instytucji czy firm, ale także od obywateli.

Polecamy stronę tematrzeka.pl ››