Drugie domy szansą rozwoju obszarów wiejskich

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerstwa projektu na temat drugich domów – realizowanego w ramach programu Erasmus+ – odbyło się w październiku 2020. Restrykcje związane z pandemią Covid-19 spowodowały, że spotkanie odbyło się online. Zorganizował je Społeczny Instytut Ekologiczny, uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy.

Zjawisko drugich domów czy multi-domów charakteryzuje się tym, że jednostki, grupy społeczne lub podmioty gospodarcze realizują podstawowe i / lub ekonomiczne interesy jednocześnie lub na przemian w kilku miejscach.

Właściciele drugich domów odgrywają różne role w lokalnych społecznościach: są KONSUMENTAMI – spędzają czas i wydają pieniądze w drugim domu i okolicy; UCZESTNIKAMI – uczestniczą w lokalnych wydarzeniach; DEWELOPERAMI – są aktywnymi współtwórcami, wnoszą zasoby ludzkie i ekonomiczne.

Rozpoznanie mocnych i słabych stron tego zjawiska pomoże zarówno „nowym” jak i „starym” mieszkańcom wykorzystać szanse i potencjał nowej sytuacji.