Europejska Nagroda Zrównoważonej Energii 2020

Katharina Habersbrunner, reprezentująca WECF – organizację partnerską w projekcie „Siła energii obywatelskiej” – została wyróżniona Europejską Nagrodą Zrównoważonej Energii za wieloletnie i wyjątkowo aktywne zaangażowanie w politykę energetyczną uwzględniającą kwestie płci.

Katharina promuje i inicjuje nowe zdecentralizowane społeczności energetyczne w Afryce, Europie Wschodniej i w Niemczech. Zachęca do produkcji i konsumpcji energii odnawialnej, a także do sprzedaży wszelkich nadwyżek, aby uczestniczyć w całym łańcuchu dostaw energii.

Obecnie pracuje nad projektem „EmpowerMED”, w ramach programu H2020, celem którego jest zmniejszenie liczby 50 milionów gospodarstw domowych wpisujących się w kategorię obszaru ubóstwa energetycznego. Zdecydowaną większość z nich prowadzą kobiety, w tym samotnie wychowujące dzieci.

We wszystkich różnorodnych projektach klimatyczno-energetycznych jest zaangażowana na 100 proc. w przestrzeganie praw człowieka i równości płci. Celem działań jest zawsze wdrażanie sprawiedliwej polityki klimatycznej i energetycznej.

Kathartina jest przekonana, że ​​wszyscy musimy dołożyć wszelkich starań i wykorzystać wszystkie dostępne zasoby i potencjał, by osiągnąć cele klimatyczno-energetyczne określone w porozumieniu paryskim i agendzie 2030.

Dlatego zobowiązała się, budować bez kompromisów potencjał i transfer wiedzy między kobietami w sektorze energetycznym.

Więcej: wecf.org

https://www.eusew.eu/awards/katharina-habersbrunner