Drugie domy w Austrii – projekt Multilokaliat

Zjawisko tzw. drugich domów staje się coraz bardziej powszechne także w takich regionach, które nie są atrakcyjne turystycznie. Coraz częściej mieszkańcy miast nie tylko kupują działki, ale wracają do miejsc, wsi, domów, gdzie mieszkali ich dziadkowie. Wraz z nowymi przybyszami pojawiają się nowe potrzeby: z jednej strony zaspokojenia popytu nowych mieszkańców na różnorodne dobra i usługi, z drugiej akceptacja „nowych” przez lokalną społeczność. Socjolodzy zadają sobie pytanie: czy skala i zróżnicowanie potrzeb są na tyle znaczące, aby mogły stanowić potencjał do dywersyfikacji struktury wiejskiej gospodarki? 

W Górnej Austrii zagadnieniem drugich domów zajmuje się kilka organizacji. W 2019 r. Akademia Przyszłości SPES opracowała obszerną broszurę, która nie tylko omawia w sposób naukowy tematykę drugich domów, ale również prezentuje propozycje działań dla społeczności, miast i regionów. 

(https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/ publikationen/zak_leben_mehreren_orten.pdf). 

Również Euregion Inn-Salzach zajął się kompleksowo (w ramach działań Agendy 21) zagadnieniem drugich domów (http://innsalzach-euregio.at/multilokal). Celem projektu było określenie specyficznych potrzeb osób mieszkających w drugich domach, opracowanie szeregu wskazówek dla lokalnych społeczności oraz stworzenie sieci współpracy takich osób lub miejscowości. 

Praktycznym i udanym przykładem integracji „nowych” i lokalnej społeczności jest projekt „Hiesig’n-Dosig’n-Furtig’n-Fest” w gminie Grafenschlag w Dolnej Austrii. Organizowane jest tu święto wspólnoty i integracji, na które zapraszani są: Hiesig – osoby urodzone i mieszkające w Grafenschlag; Dosig’n – osoby urodzone gdzie indziej, obecnie mieszkające w Grafenschlag i Furtig – osoby urodzone w Grafenschlag, ale mieszkające gdzie indziej.

Więcej Wiadomości nr 2.