Multilokalitat, czyli „drugie domy”

Spotkanie on-line partnerstwa projektu o „drugich domach” czyli nowym potencjale dla rozwoju obszarów wiejskich. 

Projekt międzynarodowego partnerstwa „Drugie domy” – jako szansa rozwoju lokalnego w edukacji dla dorosłych” realizowany w ramach programu Erasmus+

Planowane na kwiecień br. spotkanie partnerów w Schlierbach nie mogło się odbyć z powodu restrykcji związanych z pandemią Covid-19. 

Dobre partnerstwo nie zna jednak przeszkód w wspólnej pracy nad tematyką swojego projektu – podczas spotkania on-line partnerzy podzielili się wynikami wywiadów przeprowadzonych z osobami, które mieszkają w co najmniej dwóch domach. 

Odpowiedzi różniły się w zależności od kraju: w Austrii wiele osób, które z różnych powodów dzieli swoje codzienne życie między różne miejsca zamieszkania, chce nadal angażować się w życie publiczne swoich rodzinnych społeczności np. poprzez udział w działaniach lokalnych stowarzyszeń. Znacznie trudniej jest im funkcjonować w nowym miejscu – lokalne społeczności nie są dość otwarte na „nowych”, podobnie jak i lokalna administracja, która generalnie nie interesuje się nowymi przybyszami. 

W Polsce osoby żyjące, z reguły z powodów zawodowych, w dwóch lub więcej miejscowościach, w większości nie uznają takiego stanu rzeczy za wygodny, czy inspirujący. Raczej dążą do ustabilizowania swojego życia w jednym miejscu. Skupione na swojej sytuacji nie interesują się życiem publicznym, nie biorą udziału w działaniach lokalnych w żadnej z miejscowości. A lokalne władze ich po prostu nie zauważają. 

Wydaje się, że po to by wszystkie strony zrozumiały i wykorzystały potencjał nowych sytuacji potrzebna jest  informacja i edukacja. 

Informacje na temat projektu można uzyskać od Mag. Stefanie Kothgaßner: kothgassner@spes.co.at.

Więcej: Wiadomości nr 2