Energia obywatelska – jak to robią inni i dlaczego?!

W Polsce nadal w tej sprawie niewiele się dzieje… a powinno.

Jeżeli Polska chce wywiązać się z obowiązków wynikających z nowej strategii klimatycznej UE, musi dokonać radykalnych zmian w polskim porządku energetycznym. Jedną z nich jest realne wprowadzenie na rynek i wsparcie nowego podmiotu – wspólnot energetycznych opartych na OZE.

W Europie  funkcjonują one od lat, tymczasem w Polsce do dziś nie powstała ani jedna. 

Do zmiany tej sytuacji potrzebne są zdecydowane, oparte na wiedzy rozwiązania legislacyjne i wsparcie finansowe, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia o energetyce – otwarty, obywatelski, prospołeczny i zrównoważony. Spółdzielnie (kooperatywy) energetyczne są początkiem rewolucji w dziedzinie energii odnawialnej.  

Nieprzekonanym polecamy obejrzenie filmu wyprodukowanego przez Patagonię pt. „We the Power | The Future of Energy is Community-Owned„. 

Film omawia ruch społeczno-energetyczny w Europie. Jest kroniką lokalnych spółdzielni od niemieckiego Schwarzwaldu po ulice starożytnej Girony oraz dachy miejskie Londynu.