Tradycyjne sady są dziedzictwem kulturowym

Od kwietnia 2021 uprawa tradycyjnych sadów w Niemczech wpisana jest do Federalnego Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na ten sukces pracowało wiele organizacji i ponad 1,3 miliona przyjaciół tradycyjnych sadów i dawnych odmian. 

Gratulujemy determinacji i sukcesu!

Gratulujemy również świetniej inicjatywy: ustanowienia Międzynarodowego Dnia Sadów Tradycyjnych, który po raz pierwszy obchodzono  30 kwietnia 2021 r. A w kolejnych latach w każdy ostatni piątek kwietnia. 

Organizatorzy tego wydarzenia tak piszą na swojej stronie: „Pod hasłem ‘Owoce z tradycyjnych sadów są wszędzie’ chcemy dotrzeć nie tylko do podmiotów działających w tej branży i opinii publicznej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Duże sady znajdują się również w Polsce i Czechach, a także w Luksemburgu i Belgii – i wszystkie one borykają się z podobnymi problemami, takimi jak brak pielęgnacji, spadek cen itp. Owoce z tradycyjnych sadow mają szczególne znaczenie dla zachowania i zwiększenia różnorodności biologicznej, także w kontekście zbliżającej się wspólnej polityki rolnej.”

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem, wszystkich którzy chcą poinformować w swoich działaniach lub chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem do zgłaszania swoich akcji i wspólnego świętowania w kolejnych latach.

Stowarzyszenia „Hochstamm Deutschland“ udostępniło swoją stronę Internetową do promowania zgłaszanych akcji z całej Europy (można pisać po polsku). 

https://www.hochstamm-deutschland.de/tag-der-streuobstwiesen

Strona główna » Tradycyjne sady są dziedzictwem kulturowym