Zakończenie projektu TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

19 stycznia 2021

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” realizowany w ramach programu Erasmus+ zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Partnerstwo pięciu organizacji: Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska), TROYA (Turcja), MobilEducation (Szwecja), Tiedetila (Finlandia) i SPES (Austria) wypracowało w ciągu 23 miesięcy następujące rezultaty:

  1. Wiadomości (Newsletter), w którym opisane są międzynarodowe spotkania partnerów.
  2. Poradniki TIK (ICT Guides), które w prosty sposób wyjaśniają, w jaki sposób posługiwać się aplikacjami, jak korzystać z asystenta Google i co to jest chmura. 
  3. Baza danych kontaktów, w której zainteresowani znajdą informacje o instytucjach, instytutach i organizacjach zajmujących podnoszeniem komputerowych umiejętności seniorów.
  4. Najlepsze praktyki w krajach partnerów opisujące ciekawe metody i zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych.
  5. Analizy i badania rzeczywistych potrzeb seniorów związanych z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 
  6. Cyfrowe opowieści zrealizowane przez austriackich seniorów z organizacji Zeitbank 55+ zachęcą nieprzekonanych seniorów do korzystania z TIK w życiu codziennym.

Wszystkie rezultaty projektu pt. „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” przetłumaczone na języki partnerów zamieszczone zostały na platformie rezultatów Erasmus+.

https://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/

Polska wersja rezultatów zamieszczona jest również na stronie www.ecosynergy50plus.com w zakładce „TIK dla ekosynergii seniorów” oraz na stronie SIE pod hasłem eko-seniorzy 

Wszystkie rezultaty są ogólnodostępne.