Czas na społeczności energetyczne – siła energii obywatelskiej

Wszystkim zainteresowanym tematem kooperatyw energetycznych polecamy lekturę najnowszej publikacji pt. „Wspólnoty energetyczne. Jak wdrożyć dyrektywę o odnawialnych źródłach energii”. wydanej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (SIE jest członkiem założycielem).

Publikacja prezentuje, w jaki sposób można i warto formułować regulacje prawne, by były one skuteczne oraz zgodne z założeniami dyrektywy RED II. Poradnik powstał na bazie wytycznych zebranych przez organizację Client Earth oraz Rescoop.eu – jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji zrzeszających wspólnoty energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.

W publikacji znaleźć można nie tylko informacje o doświadczeniach krajów, w których wspólnoty energetyczne rozwijają się od wielu lat, ale również odpowiedzi na następujące pytania: jakie cechy musi posiadać wspólnota, czemu służy, jak powinna być zorganizowana, jakie są jej prawa i obowiązki, czym różni się od prosumenta zbiorowego i jakie rynkowe regulacje są niezbędne, aby wspólnota mogła działać pełnoprawnie i bez przeszkód.

Więcej: https://wiecejnizenergia.pl/publikacje/wspolnoty-energetyczne-poradnik-wdrazania