Nowy projekt TIK dla Ekosynergii seniorów

 

TIK dla EKOSYNERGII seniorów

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie najnowszy projekt Społecznego Instytut Ekologicznego – TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie najnowszy projekt Społecznego Instytut Ekologicznego – TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju – takie hasło przyświeca projektowi, który realizowany będzie razem z Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (WUTW) w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. Projekt jest wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema organizacjami pozarządowymi: Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecja – MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association) i Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie.

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia i metod nauczania, które przełamią bariery mentalne i zmotywują seniorów do korzystania z technik informacyjno –komunikacyjnych (TIK).

Projekt zakończy się w czerwcu 2018 roku a jego rezultatami końcowymi będą: strona internetowa projektu www.ecosynergy50plus.com, Vademecum TIK dla eko-seniorów, w którym znajdzie się zestawienie najlepszych praktyk i doświadczeń partnerów projektu, a także informacje dotyczące korzystania z TIK w życiu codziennym. Powstanie również blog – dziennik eko-seniorów, który prowadzić będą seniorzy zainteresowani tematyką ekologiczną.