Eko-seniorzy

Seniorzy z roku na rok stają się coraz ważniejszą grupą społeczną, bo stale rośnie ich liczba. Są grupą bardzo zróżnicowaną, która ponadto wciąż się zmienia. Istotne jest to, że coraz większa liczba seniorów chce aktywnie uczestniczyć w życiu także po przejściu na emeryturę.

Wielu seniorów chce pozostać aktywna także po przekroczeniu 80. roku życia, a są też takie osoby po 90. i starsze. Chcą mieć dostęp do ułatwiających życie usług, korzystać z informacji na interesujące ich tematy, korzystać z najróżniejszych form uczestnictwa w życiu kulturalnym, wycieczek, spotkań. Dotarcie do informacji i udział w różnych formach aktywności ułatwia, a często umożliwia, umiejętność korzystania z Internetu, który stał się oknem na świat dla wielu seniorów. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej z takich osób miało do niego dostęp i potrafiło z niego korzystać. Podobnie jak z innymi urządzeniami ułatwiającymi kontakt ze światem np. telefonami komórkowymi, smartfonami, tabletami.

Ważne jest też budowanie więzi międzypokoleniowych, na czym korzystają obie strony. Młodzi poznają tematy, których nie ma w żadnej książce, a osoby starsze otrzymują wsparcie np. przy poznawaniu nowych technologii.

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

Zapraszamy do poznania przykładów najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem narzędzi TIK w Polsce, Finlandii, Austrii i Szwecji.

page1image29243824

TIK_najlepsze_praktyki_AS_Polska

TIK_najlepsze praktyki w Finlandii

TIK_najlepsze praktyki w Austrii

TIK_najlepsze praktyki w Szwecji

5_TIK_najlepsze praktyki_WTUTW_Polska

 

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

W jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi można zagwarantować bezpieczeństwo, a jednocześnie dobre samopoczucie osoby starszej? Kari Kotiranta z Finlandii uważa, że monitorowanie nie musi mieć charakteru obserwacji tego, co osoba w danej chwili robi. Monitoring może działać dyskretnie. Zapraszamy do lektury.

TIK_Dyskretny monitoring

 

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

Baza kontaktów może się przydać, jeśli szukamy instytucji, instytutów i organizacji pozarządowych, które opracowują materiały edukacyjne i organizują kursy, szkolenia i warsztaty na temat TIK.

TIK_baza kontaktów

 

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

Warto wiedzieć, warto umieć… zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, które wytłumaczą i ułatwią posługiwanie się prostymi i przydatnymi aplikacjami TIK.

TIK_Siri dla seniorów 1

TIK_Siri dla seniorów 2

TIK_Asystent Google 3

TIK_Poradnik dla seniorów 4

TIK_Poradnik dla seniorów 5

TIK_Uslugi w chmurze 6

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

 

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” realizowany w ramach programu Erasmus+ zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Partnerstwo pięciu organizacji: Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska), TROYA (Turcja), MobilEducation (Szwecja), Tiedetila (Finlandia) i SPES (Austria) wypracowało w ciągu 23 miesięcy następujące rezultaty:

  1. Pięć edycji „Wiadomości”, w którym opisane są międzynarodowe spotkania partnerów.
  2. Poradniki TIK, które w prosty sposób wyjaśniają, w jaki sposób posługiwać się aplikacjami, jak korzystać z asystenta Google i co to jest chmura. 
  3. Baza danych kontaktów, w której zainteresowani znajdą informacje o instytucjach, instytutach i organizacjach zajmujących podnoszeniem komputerowych umiejętności seniorów.
  4. Najlepsze praktyki w krajach partnerów opisujące ciekawe metody i zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych.
  5. Analizy i badania rzeczywistych potrzeb seniorów związanych z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 
  6. Cyfrowe opowieści zrealizowane przez austriackich seniorów z organizacji Zeitbank 55+ zachęcą nieprzekonanych seniorów do korzystania z TIK w życiu codziennym.

Wszystkie rezultaty projektu pt. „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” przetłumaczone na języki partnerów zamieszczone zostały na platformie rezultatów Erasmus+. https://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/

Polska wersja rezultatów zamieszczona jest również na stronie www.ecosynergy50plus.com w zakładce „TIK dla ekosynergii seniorów”. Wszystkie rezultaty są ogólnodostępne. 

Zapraszamy do lektury „Wiadomości”, w których partnerzy opowiadają o spotkaniach w swoich krajach: 

1_Wiadomości

2_Wiadomości

3_Wiadomości

4_Wiadomości

5_Wiadomości