Kurpiowski Model różnorodności biologicznej

Program Społecznego Instytutu Ekologicznego dotowany przez GEF/SGP i Fundację EKOFUNDUSZ (realizacja 2003-2006).

Program Społecznego Instytutu Ekologicznego dotowany przez GEF/SGP i Fundację EKOFUNDUSZ (realizacja 2003-2006).
Celem projektu było wzbogacenie bioróżnorodności rolniczej poprzez reintrodukcję i odtworzenie rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian roślin w gospodarstwach ekologicznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej na wsi.
W projekcie uczestniczyli rolnicy ekologiczni posiadający atest lub będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną. Otrzymali rodzime rasy zwierząt i lokalne odmiany roślin użytkowych zakupione w instytutach naukowych i bankach genów.
Zwierzęta gospodarskie przekazane zostały rolnikom, którzy zobowiązali się prowadzić chów zwierząt i uprawę roślin zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz przekazać jednego odchowanego potomka otrzymanego zwierzęcia, podobnie jak część zebranego plonu następnemu przystępującemu do programu rolnikowi.
Do projektu wybrano:
Rodzime rasy zwierząt – kurę zielononóżkę i żółtonóżkę kuropatwianą, krowę polską czerwoną, konika polskiego, konia huculskiego, owcę olkuską i wrzosówkę, gęsi biłgorajską i pomorską, minikaczkę i kaczkę pekin polski P33, świnię złotnicką białą.
Lokalne odmiany roślin – jabłonie dawnych odmian; zboża: pszenice m.in. orkisz, płaskurkę; jęczmienie: Hanna, Lubicki; owies: Proporczyk, Tatrzański, Udycz; motylkowate: lędźwian, wykę, peluszkę, fasolę karłową i tyczną, groszek cukrowy; ziemniaki: wyszoborski, Giewont, Amerykany, Bem, Fliskę, Pierwiosnek, Dalię, Almę.
W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu w odniesieniu do dawnych odmian roślin uprawnych oraz przydomowych sadów oraz stworzono infrastrukturę warunkującą powodzenie przeprowadzanej reintrodukcji zwierząt i roślin (wzbogacenie bioróżnorodności poprzez m.in. zadrzewienia śródpolne, przydomowe ogródki, zakrzewienia, oczka wodne, wzbogacenie roślinności łąk).
Przeprowadzono kilkadziesiąt warsztatów i spotkań rolników, naukowców, specjalistów, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i grup formalnych oraz nieformalnych.