Apel w sprawie spółdzielni energetycznych

 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (SIE jest członkiem -założycielem) zaapelował do ministrów – Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, parlamentarzystów i eurodeputowanych o zdecydowane, systemowe wsparcie rozwoju społeczności energetycznych.

Jeżeli Polska chce wywiązać się z obowiązków wynikających z nowej strategii klimatycznej UE, musi dokonać radykalnych zmian w polskim porządku energetycznym. Jedną z nich jest realne wprowadzenie na rynek i wsparcie nowego podmiotu – wspólnot energetycznych opartych na OZE.

Kooperatywy energetyczne funkcjonują w Europie od lat. W Polsce ich nie ma, a istniejące od roku przepisy dotyczące spółdzielnie energetycznych pozostają całkowicie martwe. Do dziś nie powstała w Polsce ani jedna. Pilnie potrzebne są zdecydowane, oparte na wiedzy rozwiązania legislacyjne i wsparcie finansowe. Potrzebny jest przede wszystkim nowy sposób myślenia o energetyce – otwarty, obywatelski, prospołeczny i zrównoważony.

Od tego, jakie przepisy w tej chwili zostaną wypracowane i wprowadzone, będzie zależał stopień nowoczesności energetyki, koszty energii elektrycznej i ciepła, które będziemy ponosić, a także stan środowiska i jakość powietrza w Polsce. 

Więcej: https://wiecejnizenergia.pl/wp-content/uploads/2020/12/WNE-advocacy-memo-2020-www.pdf