Dzień Ziemi 2010 – Misja: Bioróżnorodność

Po raz 40. na świecie, po raz 20. w Polsce, a po raz 15. na Polu Mokotowskim w Warszawie obchodziliśmy 25 kwietnia święto Dzień Ziemi. W tym roku hasłem przewodnim była różnorodność biologiczna, bowiem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Społeczny Instytut Ekologiczny tradycyjnie już zaprosił warszawiaków do Stołu Darów Ziemi (dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego), gdzie można było spróbować i kupić wiele produktów nagrodzonych w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – m.in. wędliny, sery, miody, wyroby cukiernicze czy jajka od kury zielononóżki kuropatwianej.

Przy stoisku SIE, na którym również prezentowali swoje działania: Ogród Botaniczny UW, Fundacja AgriNatura i międzynarodowa organizacja WECF (Kobiety w Europie dla wspólnej przyszłości), można było porozmawiać nie tylko o ekologii i produktach rolnictwa ekologicznego, ale przede wszystkim o tym, jak ważna jest rolnicza różnorodność biologiczna, jak ważne jest zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych, jak ważne jest sadzenie drzew owocowych dawnych odmian i tworzenie warunków dla przeżycia dzikich zapylaczy – pszczół i trzmieli. Tablice edukacyjne i konkurs wiedzy o rolniczej bioróżnorodności (nagrody i tablice zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) cieszyły się ogromnym powodzeniem, choć pytania nie były łatwe i wymagały dokładnego przeczytania wszystkich informacji o agrobioróżnorodności.

Również konkurs „Wirydarz polski – czarodziejski ogród kwiatów i ziół”, w którym nagrodami były głównie zioła ufundowane przez firmę Swedeponic, przyciągał dzieci, młodzież i dorosłych. Wzięło w nim udział ponad 500 osób – na pytania związane głównie z rolą ziół w przyrodzie i życiu człowieka odpowiadały często całe rodziny.

Więcej w galerii Fotoreportaż z Dnia Ziemi 2010 ››