Energia Jądrowa i Energie Alternatywne : mity i rzeczywistość

Materiały i zdjęcia z publicznej debaty „Energia Jądrowa i Energie Alternatywne : mity i rzeczywistość” są już dostępne na naszych stronach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i niezmiernie ciekawą dyskusję.

Szczególnie ucieszyła nas obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, świata nauki w tym specjalistów elektroenergetyki i energetyki jądrowej, studentów, wykładowców uniwersyteckich i przedstawicieli biznesu. Wniosek jest jeden: społeczeństwo musi mieć swój udział w podejmowaniu tak ważnych decyzji jak inwestycja w atom i powinny one zostać poprzedzone prawdziwie demokratyczną debatą na poziomie narodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym podsumowaniem i materiałami ze spotkania na stronie projektu ››