EkoSeed Forum w Poznaniu

EkoSeedForum – Europejska konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych, Poznań, 20-22 marca 2014 – uczestnicy z 14 krajów już się zarejestrowali W ciągu ostatniej dekady powstało wiele inicjatyw i rozwineły się sieci współpracy dotyczące hodowli odmian dla rolnictwa ekologicznego i nasion ekologicznych.

Wiele z nich jest obecnych w Europie Zachodniej, natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystanie i hodowla ekologicznych nasion nie są rozpowrzechnione. Z drugiej strony, zachowanie różnorodności biologicznej oraz starych odmian ma długą tradycję w Europie Środkowej i Wschodniej. We wszystkich tych obszarach, podmioty ze Wschodu i Zachodu rzadko się znają a możliwości współpracy w tych dziedzinach nie są wykorzystywane.

„EkoSeedForum – Europejska konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych” jest dobrą okazją do zmiany tej sytuacji. To międzynarodowe spotkanie organizowane przez EkoConnect w Poznaniu skierowane jest do ekologicznych i konwencjonalnych hodowców, osób zajmujących się rozmnażaniem materiału siewnego, organizacji mających na celu zachowanie różnorodności upraw, rolników, ogrodników i innych osób wykorzystujących materiał siewny, organizacji zajmujących się handlem, rolnictwem ekologicznym i nasiennictwem (doradców, naukowców, członków stowarzyszeń, itd.) Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2014. Więcej informacji i zapisy na http://www.ekoconnect.org/pl/ekoseedforum_pl.html EkoSeedForum organizowane jest przez EkoConnect e.V. we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i partnerami: Grupą IFOAM EU (Belgia), ECO-PB (Szwajcaria), Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Niemcy), Stowarzyszeniem „Dla Dawnych Odmian i Ras” (Polska), Kultursaat e. V. (Niemcy), Stowarzyszeniem Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (Polska), Bingenheimer Saatgut AG (Niemcy), Fundacją SAVE (Szwajcaria), Agrolink (Bułgaria), Uniwersytetem w Getyndze (Niemcy) i Seed Guardians (Slowenia). EkoSeedForum jest drugim wydarzeniem międzynarodowym organizowanym w Polsce w 2014 r. przez EkoConnect i partnerów. Drugie to Organic Marketing Forum w czerwcu w Warszawie: www.organic-marketing-forum.org. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Tarnowską ( anna.tarnowska@ekoconnect.org) lub Magdaleną Saczyną ( magdalena.saczyna@ekoconnect.org) , telefon: +49 351 65 888 568.