Międzynarodowa Konferencja Rolnictwo Przyszłości Przyjazne Dla Rolników i Klimatu

Jak chronić klimat i zasoby naturalne jako rolnik lub konsument żywności?
Rolnictwo w znaczący sposób wpływa na wzrost emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zmiany klimatu coraz bardziej zagrażają produkcji żywności w Europie i na świecie. Rolnictwo – jedna z przyczyn oraz ofiara zmian klimatu – może być również najlepszym narzędziem do jego ochrony.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane tematem

zrównoważonego rolnictwa, rozwojem społeczności rolniczych oraz ruchów i inicjatyw tworzonych przez konsumentów żywności.

Wstęp wolny

MIEJSCE:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”, ul. Grażyny 13/15, Warszawa

I DZIEŃ (12 grudnia)   KONFERENCJA

II DZIEŃ (13 grudnia)   WIZYTA STUDYJNA

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia. Liczba miejsc na konferencję 12.12. jest nielimitowana.
O uczestnictwie w wizycie studyjnej 13.12. decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ

Organizator pokrywa koszty dojazdu* dla osób dojeżdżających spoza Warszawy, a dodatkowo koszty noclegu i wyżywienia dla osób biorących udział w wizycie studyjnej.

Informacje oraz zgłoszenia na konferencje: Magdalena Klarenbach, klara@zielonasiec.pl, tel. 608 422 208

Kampania „Klimat dla rolników”: Emilia Ślimko, tel. 601 284 099, emilia@zielonasiec.pl

dlaklimatu.pl