Nowy projekt „Rolnicza bioróżnorodność ocalona dla przyszłych pokoleń”

W ramach Programu RITA 2011 finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności rozpoczął się nowy projekt realizowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny z partnerem ormiańskim. 24 kwietnia 2012 przylatują do Polski trzy osoby z Armenii.

Będą się u nas szkolić z metod zakładania lokalnych banków genów dawnych odmian roślin. Zdobyta wiedza pomoże im w zakładaniu lokalnych banków genów w Armenii. W ramach wizyty goście zwiedzą bank genów i kolekcję drzew owocowych dawnych odmian w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, kolekcję dydaktyczna banku Genów SGGW, Bank Genów w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, kolekcję dawnych odmian drzew owocowych w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, lokalne banki genów zakładane u rolników ekologicznych, poznają różne metody wykorzystywania bioróżnorodności rolniczej, czyli dawnych odmian drzew owocowych, roślin zbożowych i innych do stworzenia atrakcyjnego produktu, powstania marki i promocji regionu z konkretnym zyskiem ekonomicznym. Spotkają się też z organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.