Nowy projekt

Społeczny Instytut Ekologiczny rozpoczął realizację projektu pt „Ekorozwój na obszarach podmiejskich: wsparcie liderów lokalnych z Kazmirowki w podejmowaniu inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska“ którego założeniem jest aktywizacja grupy inicjatywnej obywateli powstałej na Białorusi w mikroregionie Kazmirowka (okolice Mohylewa). Przykładem będą służyć doświadczenia Polskich i Niemieckich organizacji ekologicznych na terenach podmiejskich, na północ od Warszawy oraz w dolnej Saksonii (okolice Drezna). Szczególną uwagę w projekcie poświęcimy na rozważenie sposobu rozwiązywania problemów i konfliktów związanych z rozwojem infrastruktury, gospodarką odpadami, wzrostem cen energii, dialogiem społecznym i dialogiem z administracją i lokalnymi władzami.

W ramach projektu będziemy w dniach 21-25.03.10 gościć w Warszawie grupę 10 lokalnych aktywistów z Białorusi. W planach pobytu studyjnego przewidziane są spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz wizyta w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska, Kampinoskim Parku Narodowym oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Celestynowie. Już wkrótce zdjęcia i relacja z wizyty na naszej stronie.

Projekt został dofinansowany ze środków Robert Bosch Stiftung oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Jest to już trzeci projekt z Białorusią realizowany wspólnie z naszym partnerem z Mohylewa, Stowarzyszeniem Lekarze dla Środowiska, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego.