Tworzymy Sieć Współpracy (Network) Rolniczej Różnorodności Biologicznej

W siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego odbyło się drugie spotkanie robocze zawiązującej się sieci współpracy w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOSiGW. W warsztacie wzięły udział organizacje pozarządowe zajmujące się rolniczą różnorodnością biologiczną, rolnicy ekologiczni i instytuty naukowe – wszyscy pasjonaci tematu, rozumiejący znaczenie agrobioróżnorodności dla bezpieczeństwa naszej żywności, naszego zdrowia i zdrowia przyrody.
W naszym kraju podejmowane są liczne działania związane z zachowaniem i pomnażaniem zasobów genetycznych związanych z rolnictwem, są one jednak rozproszone, a brak wzajemnych kontaktów uniemożliwia wymianę doświadczeń i przekazywanie informacji.

Sieć współpracy nie tylko ułatwi wzajemne komunikowanie się, ale spowoduje, że rolnicza różnorodność biologiczna zyska odpowiednią rangę i oprawę, stanie się tematem ważnym dla polskiego społeczeństwa i polskiej polityki rolnej.

Zdecydowano, że na stronach organizacji stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Dla Dawnych Odmian i Ras www.ddoir.org.pl zamieszczony zostanie baner Sieci Współpracy, w którym odnaleźć będzie można linki do wszystkich uczestników sieci. Tam też znajdą się inne informacje (kalendarium wydarzeń, realizowane projekty, ewentualne zapytania o rady itp.) W celu opracowania bazy danych zostanie rozesłana ankieta, będzie ona również zamieszczona na stronie sieci. Zapraszamy wszystkim, dla których temat rolniczej różnorodności biologicznej jest ważny do wypełnienia jej i udziału w sieci.

Hasłem tegorocznego Dnia Ziemi (25.04.2010, Polu Mokotowskim, Warszawie) jest Bioróżnorodność – rok 2010 został bowiem ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności. Społeczny Instytut Ekologiczny przygotowuje swoje stoiska pod hasłem „Misja: Bioróżnorodność” – będzie można na nich zaopatrzyć się w ekologiczne produkty pochodzące z rodzimych ras zwierząt gospodarskich, lokalnych odmian warzyw czy owoców, będzie można też dowiedzieć się dużo o tym dlaczego agobioróżnorodność jest ważna, co się do niej zalicza i jak ją chronić, będzie można spotkać tych, którzy tę różnorodność chronią i z niej żyją.
Uczestnicy warsztatu stwierdzili potrzebę spotkań sieci przynajmniej jeden raz na dwa miesiące, najbliższe spotkanie ustalono na czwartek 15 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego, następne 17 czerwca (też czwartek) godz. 12.00.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą chronić, pomnażać i użytkować największe skarby polskiego rolnictwa – rolniczą bioróżnorodność.