Projekt „EKOInkubator”

Raszyńska 32/44 lok. 140, 02- 026 Warszawa, biuro@mroee.pl, www.ekoinkubator.org.pl, Tel. 22 668 92 68, faks 22 883 50 96

 

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w Projekcie „EKOInkubator”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowany w partnerstwie ze Społecznym Instytutem Ekologicznym.

„EKOInkubator NGO” to bezpłatny, kompleksowy mechanizm wspierania rozwoju młodych i nowopowstających organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Do „EKOInkubatora NGO” zapraszamy mazowieckie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa i grupy nieformalne, zwłaszcza te, które prowadzą działalność w obszarze ochrony środowiska, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego lub w dziedzinach pokrewnych. Zapraszamy też ludzi zainteresowanych działalnością III Sektora, aktywnością obywatelską, poszukujących własnego miejsca w życiu społecznym oraz wszystkich, którzy chcieliby założyć organizację pozarządową i w niej działać.

Oferujemy:

Ø START+, czyli cykl zamkniętych szkoleń dla inicjatorów nowych podmiotów III Sektora i młodych organizacji pozarządowych.

Rekrutacja zainteresowanych od 15.09 do 15.10.2012r.; zajęcia od listopada do grudnia 2012r. (raz w tygodniu) – 6 spotkań.

Ø ROZWÓJ+, czyli szkolenia otwarte dla członków organizacji pozarządowych funkcjonujących na rynku ponad 1 rok, ale potrzebujących wsparcia i usystematyzowania wiedzy z zakresu prowadzenia podmiotów sektora pozarządowego.

Rekrutacja w trybie ciągłym od początku listopada 2012r. do wyczerpania miejsc, można korzystać z pojedynczych szkoleń. Cotygodniowe warsztaty od lutego do kwietnia 2013r. (raz w tygodniu) – 9 spotkań.

Ø DORADZTWO BRANŻOWE, czyli dyżury specjalistów w każdą środę i czwartek w godz. 10:00-15:00, od grudnia 2012r.

Ø DORADZTWO POWIATOWE, czyli porady dla ngo z siedzibą poza m. st. Warszawa prowadzone przez Powiatowego Konsultanta Społecznego, w każdy wtorek w godz. 10:00-15:00, od grudnia 2012r.

Ø KONSULTACJE dla WOLONTARIUSZY, czyli porady dla ludzi aktywnych, społeczników szukających możliwości współpracy w strukturach pozarządowych, w każdy wtorek w godz. 10:00-15:00, od grudnia 2012r.

Ø WSPÓLNE BIURO, wsparcie instytucjonalne (stanowisko pracy, sprzęt biurowy, adres korespondencyjny itp.) prowadzone w siedzibie Inkubatora codziennie w godz. 10:00-15:00, od listopada 2012r.

Dla organizacji biorących udział w Projekcie „EKOInkubator NGO” proponujemy:

Ø TARGI EKOAKTYWNOŚCI NGO, czyli publiczne forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami III Sektora i reprezentantami administracji publicznej oraz obserwatorów zewnętrznych dla najaktywniejszych w Projekcie organizacji pozarządowych realizowane w dniu 28 kwietnia 2013r., w godz. 12:00-15:00 przy okazji festynu z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi” w Warszawie.

Uwaga! Zwracamy koszt dojazdu Uczestnikom Projektu z poza m.st. Warszawy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na stronę internetową Projektu www.ekoinkubator.org.pl

 

Zespół EKOInkubatora NGO

Siedziba organizatora:

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

ul. Raszyńska 32/44 lok.140,

02-026 Warszawa

tel.: (22) 668 92 68, tel./fax (22) 883 50 96,

e-mail: biuro@mroee.pl

www.ekoinkubator.org.pl

 

Pobierz plakat „EKOINKUBATOR” (plik PDF – ok. 450KB) ››