Spotkanie Strategiczne Koalicji Klimatycznej.

Mamy za sobą doroczne Spotkanie Strategiczne Koalicji Klimatycznej – sieci 18 pozarządowych organizacji ekologicznych, do której należy Społeczny Instytut Ekologiczny. Misją Koalicji jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

Trwające trzy dni obrady (17-19 lutego 2009 r.) zakończyło spotkanie z grupą przedstawicieli organizacji z krajów Europy Centralnej i Wschodniej uczestniczących w projekcie „ CCE Climate Campaigners Programme”.
Podczas pierwszej, strategicznej części spotkania, przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Koalicji w 2009 r., szczególnie z udziału w Konferencji Klimatycznej COP 15 w Kopenhadze w grudniu ub. r., dyskutowaliśmy na temat sytuacji w polityce klimatycznej Polski, UE i na poziomie międzynarodowym; a także m.in. o problemach polskiej energetyki. Przyjęliśmy kierunki działań na 2010 rok. Za najważniejsze uznaliśmy m.in. działania edukacyjne związane z oszczędzaniem energii, efektywnością energetyczną, promocją odnawialnych źródeł energii. W sferze wpływu na politykę za istotny uważamy jako Koalicja nacisk na wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego oraz mądre uczestnictwo w dyskusji społecznej oraz z władzami na temat energetyki atomowej.
Przebieg spotkania z przedstawicielami organizacji z krajów Europy Centralnej i Wschodniej pokazuje, że zapewne będziemy realizować wspólnie nie tylko „klimatyczne” projekty.

Więcej informacji:
Jolanta Zientek-Varga, e-mail: jolanta.zientek-varga@się.org.pl
lub Sonia Priwieziencew, e-mail: sonia.priwieziencew@sie.org.pl