Spotkanie z przedstawicielami gminy Andrzejewo

W ramach projektu Społecznego Instytutu Ekologicznego  „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy Andrzejewo wójtem Michałem Rutkowskim, przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Skłodowskim oraz odpowiedzialną min. za współpracę z organizacjami pozarządowymi Panią Ewą Sołowińską. Spotkanie miało miejsce 25 kwietnia w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

Spotkanie poprowadziły Sonia Priwieziencew – koordynator projektu oraz Klaudia Wojciechowicz – animator projektu w powiecie ostrowskim. Dyskusja dotyczyła sposobów i kierunków współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz wpływu   organizacji na działania podejmowane przez lokalne władze. Uczestniczki projektu przytoczyły  przykłady współpracy z samorządami własnych. Wójt michał Rutkowski na przykładzie swojej gminy przedstawił płaszczyzny współpracy samorządu z lokalnymi NGO. Podkreślił, iż działanie w formalnych lub mniej sformalizowanych grupach pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz na efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców.

W spotkaniu udział wzięli również goście z Danii – uczestnicy projektu wolontariatu seniorów.