Wyjazd studyjny pt. „Idealna gmina” w gminie Myszyniec

W ramach projektu Społecznego Instytutu Ekologicznego „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” w dniach 25-26 maja odbył sie wyjazd studyjny “idealna gmina” . W ramach wyjazdu uczestniczki projektu spotkały się  z przedstawicielami samorządu lokalnego Gminy Myszyniec ; Panią Alicją Bednarczyk odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi i Panem burmistrzem Bogdanem Glinką. Podczas spotkania burmistrz przedstawił swoją wizję rozwoju gminy, opowiedział o trudnych początkach pracy w urzędzie oraz swojej pasji j- śpiewie i tańcu ludowym. Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że istotą jego pracy i rozwoju gminy jest otwartość i słuchanie ludzi.

Ilość i sposób realizowania projektów w gminie zrobiła naprawdę wielkie wrażenie.

Następnie odbyło się spotkanie z aktywnymi paniami z lokalnej grupy działania Kurpsie Razem i Towarzystwa przyjaciół Myszyńca. Podczas spotkania Pani Magdalana Walijewska opowiedziała o zasadach funkcjonowania LGD, pisaniu projektów, pozyskiwaniu funduszy i zczegółach programu małe projekty w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na niewielkie działania (w kwocie do 50 tys.) Istotne informacje dotyczyły współpracy z samorządem w ramach pozyskania wkładu własnego wymaganego w przypadku małych projektów.
Pani Katarzyna Olszewska  opowiedziała o projektach zrealizowanych dotychczas przez Towarzystwo przyjaciół Myszyńca na terenie gminy. Po spotkaniu miało miejsce zwiedzanie piętra  zaadoptowanego,  we współpracy z urzędem gminy, na przestrzenie biurowe LGD.
W sobotę Adam Bakuła, kierownik Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle przedstawił prezentację na temat współpracy lokalnego Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich z instytucjami samorządowymi przy realizacji kilkunastoletniego projektu pt. Warsztaty Etnograficzne „Ginące Zawody”. Warsztaty wycinanek poprowadziła mistrzyni tej sztuki pani Wiesława Bogdańska.