Szanowni Państwo!

Zachęcamy do przekazania 1 proc. odpisu podatku na naszą organizację, a tym samym na wsparcie prowadzonych przez nas działań ekologicznych.

Społeczny Instytut Ekologiczny
KRS numer 0000083414
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
www.sie.org.pl

  • chronimy przyrodę i rolniczą bioróżnorodność
  • pomagamy lokalnym społecznościom
  • aktywnie, na co dzień promujemy proekologiczne postawy
  • wspieramy rolnictwo ekologiczne i lokalne przetwórstwo
  • promujemy i wspieramy zrównoważony rozwój
  • prowadzimy edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży