Czy jesteśmy świadomi zmian klimatu?

Co mieszkańcy Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych myślą na temat istnienia, przyczyn i skutków zmian klimatycznych pokazuje badanie zlecone przez d|part i Open Society European Policy Institute. To część nowego dużego badania dotyczącego świadomości klimatycznej.

Z badań wynika, że duża część społeczeństwa wciąż nie akceptuje konieczności natychmiastowego wdrożenia działań, które pozwolą wyjść z kryzysu klimatycznego. W mniejszości zaś są osoby, które uważają, że zmiany klimatyczne poważnie wpłyną na nich i ich rodziny w ciągu najbliższych15 lat.

Jednocześnie, zaledwie niewielka mniejszość ­– nie więcej niż 10 procent – nie chce uwierzyć, że działalność człowieka ma wpływ na zmiany klimatu.  Zdecydowana większość obywateli krajów, w których prowadzono badanie, uważa, że zmiany klimatyczne wymagają zbiorowej reakcji, by złagodzić ich skutki, albo dostosować się do związanych z nimi wyzwań. W Hiszpanii 80% mieszkanek i mieszkańców, we Włoszech 73%, w Polsce 64%, we Francji 60%, w Wielkiej Brytanii 58%, a w Stanach Zjednoczonych 57% zgadza się ze stwierdzeniem, że „powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zatrzymać zmiany klimatyczne ”.

Większość chce angażować się w działania związane ze zmianami klimatycznymi, ale preferuje te zorientowane na konsumenta, a nie wysiłki, by wypracować zbiorową zmianę społeczną. Większość respondentów twierdzi, że zmniejszyła zużycie plastiku (62%), ograniczyła podróże lotnicze (61%) czy jazdę samochodem (55%). Większość też twierdzi, że albo już je mniej mięsa, albo planuje to zrobić; ponadto zamierza zmienić dostawcę energii na takiego, który oferuje energię zieloną, chce głosować za przyjęciem programu uwzględniającego zmiany klimatyczne czy kupować więcej żywności ekologicznej i lokalnej.

Jednak tylko 25% respondentów biorących udział w badaniu przyznało, że głosowało na partię polityczną, biorąc pod uwagę jej politykę dotyczącą zmian klimatycznych.

Większość uważa, że główna odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatycznymi spoczywa na państwie i organizacjach międzynarodowych, takich jak UE. Większość jest gotowa wspierać zakrojone na szerszą skalę działania na rzecz klimatu, ale wymaga to dalszej pracy instytucji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. I to natychmiast.

Więcej: https://www.opensocietyfoundations.org/publications/from-climate-change-awareness-to-climate-crisis-action