Zielony Orzeł Rzeczpospolitej dla Koalicji Klimatycznej

„Rzeczpospolita” od lat nagradza Orłami wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki. W tym roku po raz pierwszy postanowiono nagrodzić osiągnięcia  ekologiczne, przyznając Zielone Orły.

Pierwszym laureatem w tej nowej kategorii została Koalicja Klimatyczna.

„Rzeczpospolita” wysoko oceniła dokonania Koalicji jako  silnego, merytorycznego polemisty wobec kolejnych rządowych planów walki z suszą i ze zmianami klimatu. Szczególnie zwrócono uwagę na to, że w Koalicji wspólnie działa 26 organizacji pozarządowych o różnych specjalizacjach – od badawczych po edukacyjne i że silną stroną organizacji jest oparcie w nauce. Doceniono fakt, że Koalicja monitoruje prace legislacyjne, edukuje polityków, urzędników, biznes i dziennikarzy.

SIE jest członkiem Koalicji Klimatycznej od chwili jej powstania tj. od 2002 roku.

http://www.koalicjaklimatyczna.org