Energia Obywatelska – najlepsze praktyki

Zapraszamy do lektury publikacji opracowanej przez międzynarodowe partnerstwo czterech organizacji – Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska), WECF (Niemcy), TROY (Turcja), INFORSE-Europe (Dania). 

Publikacja przedstawia przykłady najlepszych praktyk 22 kooperatyw energetycznych: siedmiu w Danii, dziewięciu w Niemczech, trzech w Polsce i trzech w Turcji. Przedstawione kooperatywy prezentują technologie ogrzewania słonecznego, energii słonecznej, wiatru, biomasy i pomp ciepła. Są to i kooperatywy założone przez kilka osób, i kooperatywy, np. spółdzielnia wiatrowa Middelgrunden w Danii, która liczy prawie 8000 członków. Zawarte w publikacji przykłady najlepszych praktyk powstały na podstawie analizy stron internetowych, a także wywiadów przeprowadzonych z osobami będącymi członkami kooperatyw. Wybrano najbardziej reprezentatywne praktyki w Danii i Niemczech. W przypadku Polski i Turcji spółdzielnie wciąż ograniczane są przez ustawodawstwo; większość z nich znajduje się na etapie wstępnym. 

Autorzy publikacji mają nadzieję, że czytelnicy znajdą w niej inspirację do założenia spółdzielni energetycznej, albo, co najmniej, pomyślenia, że warto ideę tę promować. 

Publikacja jest wynikiem współpracy partnerów projektu „Siła energii obywatelskiej” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+, który umożliwił wymianę doświadczeń i wiedzy, a ponadto pozwolił zapoznać się z najlepszymi praktykami w krajach uczestniczących w projekcie.