Komputer i Internet – kluczem dla seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Prowadzone od lat liczne badania wskazują jednoznacznie na to, że na stan zdrowia i dobre samopoczucie człowieka wpływają: żywność dobrej jakości, aktywność fizyczna, ćwiczenia poznawcze, kontakty społeczne i możliwość obserwacji własnego zdrowia. W przypadku każdego z wymienionych czynników pomocne mogą być technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + jest wspólną inicjatywą partnerstwa czterech NGO (Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecja – MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association, Finlandia – Tidetila) i Centrum edukacji dla dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie.

Każdy z partnerów ma w zadaniach edukację pozaformalną i nieformalną;  zajmuje się tematami istotnymi dla zrównoważonego rozwoju. Ważną grupą docelową są seniorzy. Partnerzy znają ich potrzeby, w tym te związane z wykluczeniem cyfrowym. Efektem wykluczenia są postawy pasywne, a co za tym idzie izolacja społeczna.

Nowy projekt odpowiada na potrzeby seniorów związane z wykorzystaniem TIK. Uczy, jak korzystać z technologii, by cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym i mentalnym; a także podnieść jakość życia.

Projekt rozpoczęło spotkanie partnerów w Warszawie (15-18.11.2018), a zakończy spotkanie w Finlandii w czerwcu 2020 r.

W ramach projektu, jako jego efekt, powstaną informatory TIK dla seniorów opracowane przez partnerstwo: jak korzystać z iPhona, iPada, Androida, iPhona Siri, Google Home, Samsunga Bixby; a także, jak wykorzystać TIK, by żyć zdrowiej i aktywniej. Partnerzy austriaccy przygotują krótkie filmy wykonane przez seniorów w Austrii na temat ich doświadczeń z TIK. Powstanie również baza najlepszych praktyk TIK dla seniorów.  

Rezultaty projektu, przetłumaczone na języki partnerów i język angielski, będą ogólnodostępne.