Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Go Agri BIO”

W dniach 13 i 14 grudnia 2018 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla 5 rolników konwencjonalnych, którzy zdecydowali się na poddanie swoich gospodarstw procesowi konwersji na rolnictwo ekologiczne. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Go Agri BIO” , który jest sponsorowany przez Fundację Carrefour.

Szkolenie było okazją do bliższego poznania fantastycznych i zaangażowanych ludzi, ponieważ w tym samym czasie spotkały się dwie grupy rolników: grupa 20. rolników ekologicznych z projektu Fundacji AgriNatura – Demokratyzacja BIO oraz „nasza” piątka”. Wymiana doświadczeń była bezcenna!

Oprócz świetnej zawartości merytorycznej o którą zadbali eksperci projektu: Beata Studzińska, Waldemar Fortuna, Sonia Priwieziencew, ogromną wartością dodaną była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Dopełnieniem pozytywnej i wręcz świątecznej  atmosfery była degustacja produktów i przetworów z gospodarstw uczestniczących w projekcie.

Treść szkolenia skupiona była na podstawach, czyli glebie jako warsztacie pracy rolnika ekologicznego oraz kluczowych zagadnieniach ekologicznej ochrony roślin i postępowania z chwastami, a także kwestiach związanych z systemem rolnictwa ekologicznego i obowiązującą dokumentacją.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Dla zainteresowanych materiały szkoleniowe będą wkrótce do pobrania na blogu: www.jakzostacrolnikiemeko.pl