OZE: Stanowisko organizacji pozarządowych

Fundusze unijne muszą sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa! 

Zielone bezpieczeństwo energetyczne, oparte na lokalnych zasobach zielonej energii, musi się stać nową doktryną energetyczną.

Putinowska agresja na Ukrainę wywróciła dotychczasowe priorytety w uzależnionej od rosyjskich paliw Europie. Aby z tym uzależnieniem zerwać, Unia Europejska musi przyśpieszyć zieloną transformację. To zwiększy jej bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne. Konieczna i pilna jest rewizja priorytetów wydatkowania środków z funduszy unijnych.

Priorytetem Polski musi być oszczędzanie energii oraz zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii

Priorytetem muszą się zatem stać: Inwestycje w oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej, zwiększenie nakładów na działania na rzecz czystego powietrza, zwiększenie nakładów na inwestycje w czysty transport, inwestycje w odnawialne źródła energii: modernizacja sieci dystrybucyjnych i tworzenie magazynów energii, uwolnienie i wsparcie potencjału społeczeństwa poprzez zwiększone finansowanie wszystkich form prosumeryzmu, w tym społeczności energetycznych, dekarbonizacja przemysłu, czyli wsparcie przemysłu w ograniczeniu zapotrzebowania na importowane paliwa.

Fundusze unijne muszą zostać wydane w taki sposób, aby wspierały zieloną transformację i bezpieczeństwo energetyczne państwa. Setki miliardów euro nie mogą zostać zmarnowane! Wzywamy rząd RP i Komisję Europejską do podjęcia pilnych prac nad odpowiednimi zmianami w unijnych funduszach strukturalnych oraz  KPO.

Powyższe stanowisko zostało wysłane do rządu i Komisji Europejskiej.

Pod stanowiskiem podpisało się 59 organizacji i sieci współpracy.

Więcej: https://zielonasiec.pl/2022/03/28/fundusze-unijne-musza-sfinansowac-zielone-bezpieczenstwo-energetyczne-panstwa-stanowisko-organizacji-pozarzadowych/