Pierwsze spotkanie partnerów projektu „Siła Energii Obywatelskiej”

Pierwsze spotkanie międzynarodowego partnerstwa strategicznego realizującego projekt „Siła Energii Obywatelskiej” w ramach programu Erasmus+ odbyło się w Warszawie 5-7 listopada pod hasłem „Kompetencje obywatelskie warunkiem rozwoju energetyki obywatelskiej”.

Partnerzy zaprezentowali sytuację w swoich krajach, omówili problemy na jakie napotykają organizatorzy kooperatyw obywatelskich, przedstawili potrzeby i perspektywy ich rozwoju.

W kraju każdego partnera – w obliczu zmieniającej się sytuacji – potrzebna jest wiedza i narzędzia do zrzeszania się lokalnych społeczności w kooperatywy, finansowania inwestycji lokalnych i tworzenia sieci współpracy,

Transformacja energetyczna, w tym zakładanie kooperatyw energetycznych i energetyka obywatelska to odpowiedzi na wyzwania współczesnej cywilizacji.

Liczne analizy wskazują, że istnieje potrzeba podnoszenia wiedzy na temat kompetencji obywatelskich, społecznych i przedsiębiorczych, a także ochrony klimatu i środowiska.

A sukces transformacji energetycznej zależy od poziomu kompetencji obywatelskiej.