Program Erasmus+ Nowy projekt międzynarodowego partnerstwa

SIE jest partnerem międzynarodowego projektu „Multi domy – szansa nowej oferty edukacyjnej”. Termin „multi domy albo drugi dom” określa osoby, które mieszkają, z rozmaitych powodów, co najmniej w dwóch różnych miejscach.

Głównym koordynatorem projektu jest Akademia Przyszłości SPES z Austrii, a partnerami są SIE i Stowarzyszenie Network Zukunft Sachsen-Anhalt z Niemiec. Czas realizacji – do maja 2021 roku.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska drugich domów, omówienie powodów, dla których rośnie liczba osób decydujących się na mieszkanie w kilku miejscach, a także poznanie potencjału ekonomicznego i społecznego oraz –  co równie ważne – wykorzystanie zjawiska dla rozwoju małych miejscowości czy wsi.

Rezultatami projektu będą: trzy spotkania międzynarodowe, wideo wywiady przeprowadzone w krajach partnerów z osobami, które wybrały taki sposób życia, a także katalog najlepszych praktyk.