Projekt Multilokalitat „Drugie domy” – jest ich coraz więcej

Socjologowie od jakiegoś czasu obserwują zjawisko „drugich domów”. Na czym polega?  Z różnych powodów coraz więcej ludzi mieszka w więcej niż jednej miejscowości. Bywa, że w kilku. 

Często jest to rodzaj migracji między miastem a wsią. Migracja albo ucieczka młodych ze wsi do miasta może negatywnie wpływać na rozwój obszarów wiejskich. Natomiast ruch w drugą stronę: z miasta na wieś, co również opisuje się pojęciem „drugie domy”, ma szansę odegrać pozytywną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. 

Jak to się ułoży, w znacznym stopniu zależy od odpowiedniego przygotowania dorosłych do nowej sytuacji. 

Utworzone partnerstwo umożliwi przyjrzenie się „drugim domom” w Austrii, Niemczech i Polsce, a także przygotowanie potrzebnych materiałów informacyjnych. 

Więcej: Wiadomości nr 1.