Czwarte spotkanie partnerstwa „TIK – klucz w rękach seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”

Czwarte spotkanie naszego partnerstwa miało miejsce w Istambule w terminie od 23 do 26 lutego br.

Gospodarz wydarzenia Oral Kaya, dyrektor stowarzyszenia Troya, zaprosił partnerów na konferencję w Domu Kultury dzielnicy Beşiktaş w Istambule. Zorganizował ją wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawo Osób 65+. Inspiracją był realizowany przez nasze partnerstwo projekt, którego głównym celem jest nauczenie seniorów korzystania z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, by, sięgając po nowoczesne rozwiązania, mogli m.in. monitorować stan swojego zdrowia.   

Więcej informacji poniżej oraz na stronie www.ecosynergy50plus.com w zakładce: TIK dla eko-synergii seniorów.

Wiadomości nr 4.