Debata publiczna „Udział kobiet w samorządach” w Broku

5 grudnia w ratuszu w Broku, w ramach projektu „Siec wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”5 odbyła się debata publiczna pod tytułem „Udział kobiet w samorządach”.

Prelegentami debaty byli: p. Danuta Janusz -Wiceburmistrz Ostrowi Maz, p. Eliza Drewnowska – dyrektor szkoły podstawowej w Bogutach-Piankach, p. Bożena Kordek – przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, p. Iwona Wierzbicka – pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet i p. Urszula Wołosiewicz – radna powiatu a także panowie Jerzy Bauer – Wicestarosta ostrowski i Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok.

W debacie udział wzięli przedstawiciele samorządów gminnych orz uczestniczki projektu.

Debatę otworzyła biorąca udział w projekcie Danuta Jabłonka Grabowska która jako główna organizatorka i mieszkanka Broku powitała wszystkich przybyłych. Następnie burmistrz odczytał skierowany do uczestników debaty list od ministra p. Jacka Michałowskiego -Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników debaty.

Animator projektu Klaudia Wojciechowicz przedstawiła statystyki udziału kobiet w samorządach w powiecie ostrowskim i nakreśliła podstawowe problemy do dyskusji. Dane statystyczne wykazują, że w Polsce w radach gminnych jest trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Tylko 9% wójtów w Polsce to kobiety. W powiecie ostrowskimi jest w sumie 21% kobiet w radach gmin, ale ani jednej na stanowisku wójta. W Gminie Brok współczynnik ten wynosi 27%.

Podczas debaty prelegenci odnieśli się do zaproponowanych przez uczestniczki projektu zagadnień:

  1. Jakie są korzyści wynikają z udziału kobiet w samorządzie?
  2. Dlaczego jest tak mało kobiet w samorządach?
  3. Dlaczego kobiety niechętnie kandydują?
  4. Dlaczego kobiety nie glosują na kobiety?
  5. Jakie są możliwe rozwiązania/ działania?

Mimo odmienności poglądów, wartka i dynamiczna dyskusja przebiegała w bardzo ciepłej i życzliwej atmosferze. Podczas dyskusji często powracał temat stereotypów, stresogenności świata polityki i nieodzowności wsparcia ze strony rodziny i społeczności. Zwrócono uwagę, na konieczność kształtowania postaw u dzieci w przestrzeni domowej albowiem to z stamtąd wynosimy sporą część naszych przekonań o roli kobiet i mężczyzn, zakresie ich obowiązków i kompetencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział i mamy nieskromną nadzieję, że choć w niewielkim stopniu debata przyczyni się do zachwiania miażdżących statystyk udziału kobiet w samorządach w powiecie ostrowskim :))