Ecosynegry wyjazd – Maj 2012

Ekologia łączy ponad podziałami – językowymi, kulturowymi, obyczajowymi. Ekologia łączy pokolenia; ekologia to dialog między ludźmi – tak bardzo dziś potrzebny. A wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w działaniach na rzecz przyrody i środowiska jest fantastyczną i pożyteczną przygodą dla obu stron – gości i gospodarzy.

Tak podsumowują trzytygodniowy pobyt w partnerskiej organizacji niemieckiej w miejscowości Glonn pod Monachium trzy polskie wolontariuszki.

Każdy dzień wypełniony był pracą, spotkaniami, poznawaniem przyrody, kultury i historii regionu.

Polskie wolontariuszki przeprowadziły inwentaryzację cennych obiektów przyrodniczych w gminie Glonn – przygotowany przez nie spis stał się podstawą pierwszej publikacji o zabytkowych drzewach w regionie.

Spotkały się z kilkoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi, poznały ich działania – m.in. akcje przeciw GMO czy promujące OZE. Wzięły udział w wielu spotkaniach ze społecznością gminy i regionu, na których przedstawiły działania SIE służące zrównoważonemu rozwojowi, ochronie przyrody i środowiska.

W programie trzytygodniowego pobytu była praca dla lokalnej społeczności – wyszukiwanie, fotografowanie i katalogowanie cennych obiektów przyrodniczych – drzew i krzewów; uczestniczenie w działaniach stowarzyszenia ochrony przyrody Bund Naturschutz,; praca dla lokalnej społeczności, doskonalenie języka niemieckiego; wymiana doświadczeń i informacji z miejscowymi organizacjami ekologicznymi.

Przez cały pobyt wolontariuszki robiły zdjęcia drzewom i krzewom w Glonn i okolicy – m.in. w Zinnebergu, w okolicach gospody Schiessstatte, w pobliżu wsi Haslach i Martenhofen. Uwieczniły m.in. piękną dębową aleję i pojedyncze stare dęby, jesiony; lipy. Porządkowały zdjęcia, dzieliły je tematycznie, pracowały nad podpisami. To wszystko umożliwiło wydanie broszury ilustrującej ich pracę w Glonn ze zdjęciami wybranych, cennych okazów drzew i innych interesujących pomników przyrody.

Pomagały też w pracy organizacji Bund Naturschutz – oznaczały organizmy wodne występujące w jednym z rezerwatów, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem z projektów edukacyjnych; oznaczały i katalogowały rośliny na łące edukacyjnej należącej do organizacji. Pomagały też przy organizacji i koordynacji festynu rolniczego Bauer Markt na rynku w Glonn, rozdawały mieszkańcom ręczniczki reklamowe, opowiadały o projekcie Ecosynergy 50+.

Pracowały też fizycznie – plewiły rabaty i sadziły kwiaty na klombach przy rynku w Glonn.

Podczas pobytu spotykały się, wymieniały doświadczenia i pomagały organizacjom ekologicznym: m.in. z organizacją LUXX, która od lat, wykorzystując SolarMobil, promuje różne rodzaje energii odnawialnej; przygotowały materiały informacyjne potrzebne do kolejnego wyjazdu SolarMobila; z organizacją Zivilcourage, która wraz z innymi zaangażowana jest w systematyczne kampanie i akcje przeciwko GMO; ze stowarzyszeniem ARCHE, które promuje przywracanie w rolnictwie dawnych odmian roślin i ras zwierząt, a także prowadzi zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych.

Pobyt zakończyło spotkanie w domu kultury z mieszkańcami Glonn i okolicy. Martin Esterl, burmistrz Glonn, otrzymał namacalny efekt pracy wolontariuszek broszurę – album przedstawiającą najpiękniejsze lub najciekawsze drzewa, cuda przyrody sfotografowane w Glonn i okolicach.

Marzec 2012

W ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez cale życie” – programu Grundtvig Projekty Wolontariatu Seniorów rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu pod hasłem Ekosyngeria 50+, którego celem jest wolontariat osób dorosłych (wiek powyżej 50 lat) między współpracującymi organizacjami – naszym partnerem jest niemiecka organizacja LuXX.

Tym projektem rozpoczynamy budowę międzynarodowej sieci współpracy seniorów, która umożliwi synergię ich wiedzy i aktywności w tematach związanych z ochroną przyrody i środowiska oraz edukacją ekologiczną.

Każdy z 12 wolontariuszy seniorów (6 z Polski i 6 z Niemiec) spędzi 3 tygodnie w organizacji partnera wspierając ją w działaniach ekologicznych, dzieląc się swoją wiedzą, kompetencjami, a jednocześnie podnosząc swoje umiejętności i wiedzę o nowym kraju i środowisku oraz inspirując się nawzajem do nowych akcji.

Zapraszamy zainteresowanych udziałem w projektach wolontariatu seniorów–ekologów do kontaktu z nami. Planujemy dalsze projekty!

Informacja o organizacji LuXX

Słownik polsko/niemiecko/angielski