Ecosynergia 50 plus

Nowy projekt pt. Ecosynergia 50 plus łączy południe i północ Europy – zaprasza

  

 

Po sukcesach dwóch projektów łączących działania wolontariuszy seniorów z Polski, Grecji i Niemiec na rzecz ekologii – rozpoczęliśmy nowy projekt, tym razem organizacją partnerską jest Stowarzyszenie Kulturalne Troya w Turcji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – programu Grundtvig Projekty Wolontariatu Seniorów.

Wspólna praca dla zrównoważonej przyszłości jest jednym z najważniejszych wyzwań w XXI wieku. Wszyscy, którzy je rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu ekorozwoju z poszanowaniem środowiska, przyrody i różnorodności kulturowej muszą połączyć swoje siły i doświadczenie. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu! Ich wiedza, doświadczenie, znajomość tradycji i kultury jest bezcennym wkładem w zrównoważony rozwój.

Stowarzyszenie Kulturalne Troya jest organizacją, która promuje i wspiera inicjatywy kulturalne i ekologiczne w Canakkale. Wspólny projekt dotyczył będzie więc działań ekologicznych w powiązaniu z działaniami wspierającymi kulturalne wydarzenia i akcje. 6 polskich wolontariuszy seniorów wyjedzie do Turcji, tam swoją pracą wspierać będzie działania i projekty realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Troya; 6 tureckich wolontariuszu przyjadzie do Polski, ich praca z kolei będzie wspierać działania Społecznego Instytut Ekologicznego.

Warunkiem udziału w projekcie jest: wiek 50 +; zainteresowanie ekologią i kulturą; zainteresowanie wolontariatem; uczestnictwo w projekcie w czasie od 1.01.2014 do 31.07.2015; uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach i działaniach SIE w Polsce; wyjazd na trzy tygodnie jako wolontariusz do Canakkale (projekt pokrywa koszty podróży i pobytu). Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz przesłanie jej na adres biuro@sie.org.pl. do 15.12.2013. Z osobami wstępnie wybranymi do projektu skontaktujemy się osobiście.

Ankieta rekrutacyjna do pobrania

Więcej o projektach wolontariatu seniorów na stronie www.ecosynergy50plus.com