Monthly Archives listopad 2013

Partnerstwo FOODPRINT.EU w Polsce

Partnerstwo Foodprint.eu (realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” program Grundtvig Projekty Partnerskie) spotkało się tym razem w Polsce – nasi goście przyjechali z Belgii (organizacja Die Raupe), z Grecji (organizacja EMP), z Portugalii (organizacja Via Arte), z Finlandii (organizacja MASA), z Estonii (organizacja MLVT), z Turcji (organizacja TROYA), z Hiszpanii (organizacja CPdEPeEdT), z Rumunii (organizacja FSV).
Czytaj dalej

Kategorie: Aktualności archiwalne.

Kobiety z wizytą studyjną w Bawarii

Szesnaście kobiet uczestniczek projektu ,,Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich – Współdecyduj! Aktywne kobiety z Bawarii wspierają Kobiety z Polski w angażowaniu się” uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Bawarii (Moosach/Glonn) w dniach 9-12 października. Wyjazd był współfinansowany w ramach: Wsparcia Szwajcarii – szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii europejskich Funduszy Szwajcarskich i przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Czytaj dalej

Kategorie: Aktualności archiwalne.