Kobiety z wizytą studyjną w Bawarii

Szesnaście kobiet uczestniczek projektu ,,Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich – Współdecyduj! Aktywne kobiety z Bawarii wspierają Kobiety z Polski w angażowaniu się” uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Bawarii (Moosach/Glonn) w dniach 9-12 października. Wyjazd był współfinansowany w ramach: Wsparcia Szwajcarii – szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii europejskich Funduszy Szwajcarskich i przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Polski i Niemiec. Porównano dobre praktyki, dyskutowano o sytuacji kobiet w obu krajach, omówiono problemy na jakie się napotykano w trakcie realizowanych działań oraz debatowano o możliwościach ich rozwiązania.
Jak się okazało udział kobiet w życiu publicznym również w Bawarii nie jest łatwy – wymaga dużego zaangażowania, determinacji i przede wszystkim sieciowej współpracy. Stowarzyszenie Kobiety dla gminy Moosach od 10 lat zajmuje się polityką komunalną w swojej gminie, ma na koncie już kilka udanych przedsięwzięć; celem jest wprowadzenie do samorządu silnej reprezentacji kobiety, by można było kontynuować ważne dla rozwoju i przyszłości gminy działania i nadać im „kobiecy punkt widzenia”. Stowarzyszenie zaprasza w swoje progi wszystkich mieszkańców – również mężczyzn.

Więcej: zakładka „Aktywne lokalnie”
oraz relacje uczestniczek wyjazdu na stronie www.aktywnelokalnie.pl